Tag Archives: שמן זית

שמן זית חמיצות והשפעתה על הבריאות

רמת חמיצות מיוצגת בתוך שמן זית באחוזים והנתונים עצמם מופיעים על גבי האריזה הרשמית. ההמלצה היא לתת עדיפות לשמן זית עם רמת חמיצות של עד 0.8% בלבד. בפועל, החמיצות מעידה על אחוז חומצות השומן החופשיות. זו גם הסיבה בגללה ככל שהחמיצות נמוכה יותר כך השמן נחשב איכותי ובריא. במילים אחרות, השאיפה היא להשיג שמן זית חמיצות עם אחוז חומצות שומן ...

Read More »