Tag Archives: ייעוץ למנהלים

ייעוץ למנהלים לפני קידום

מנהלים שעומדים לפני קידום בדרך כלל נדרשים לקבל שורה ארוכה של החלטות. בניגוד למה שנהוג לחשוב, הרגע של הקידום יותר מלחיץ את רוב המנהלים ובעלי התפקידים הבכירים מאשר השלב שבו הם נדרשים להוכיח את עצמם לראשונה. הסיבה לכך היא שלפני הקידום יש הרבה עיניים שמופנות לעבר מנהלים ובעלי תפקידים בכירים. הקידום גם עשוי להקים עליהם מתחרים ולהעמיד לדיון את הכישורים ...

Read More »