Monthly Archives: ספטמבר 2018

מערכת חימום ביתית לדירה שכורה

דירה שכורה יכולה להפיק תשואה גבוהה לאורך זמן. עם זאת, בעלי דירות שכורות לא תמיד יכולים להסתפק באבזור הבסיסי. האבזור הבסיסי מקשה על השכרת הדירה והוא מפחית מפוטנציאל התשואה שלה. ההפחתה בפוטנציאל התשואה נובעת מהעובדה שיש המון דירות עם אבזור בסיסי. מנגד, יש רק מעט דירות עם אבזור מתקדם כמו למשל מערכת חימום ביתית. בעזרת מערכת חימום מן הסוג הזה ...

Read More »